Skifteholdsarbejde

Planlægning af skifteholdsarbejde

Version 2013.01

Dette edb-program til brug ved planlægning af skifteholdsarbejde er udarbejdet til eksklusiv brug for medlemmer af Dansk Industri og medlemmer af CO-industri’s medlemsforbund.

For medlemmer af Dansk Industri gives adgang til programmet via den lukkede del af DI’s hjemmeside. Klik her for at logge på.

For medlemmer af CO-industri’s medlemsforbund gives adgang til programmet via den lukkede del af CO-industri’s hjemmeside. Klik her for at logge på.

Dansk Industri og CO-industri har i fællesskab udarbejdet en pjece med praktisk vejledning i tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde. Pjecen Skifteholdsarbejde

  • kan for DI-medlemmer downloades eller rekvireres i trygt udgave her
  • kan for CO-industri’s medlemmer downloades eller rekvireres i trygt udgave her

Godt kendskab til pjecens principper for tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde er en grundlæggende forudsætning for brug af edb-programmet.

De overenskomstmæssige regler for skifteholdsarbejde, der er anvendt i såvel pjecen som i edb-programmet, følger reglerne for skifteholdsarbejde i Industriens Overenskomst indgået mellem Dansk Industri og CO-industri.

Disclaimer

Dette program vil eventuelt kunne anvendes til at udarbejde arbejdsplaner, der ikke er i overensstemmelse med reglerne i Industriens Overenskomst, Ferieloven, Arbejdsmiljøloven m.v. Dansk Industri og CO-industri påtager sig intet ansvar for ukorrekt anvendelse af programmet.

Copyright © 2018, Dansk Industri/CO-industri

Alle rettigheder til dette program og tilhørende pjece tilkommer Dansk Industri og CO-industri i fællesskab. Dette program må ikke kopieres, gengives eller på anden måde anvendes uden forudgående tilladelse fra Dansk Industri og CO-industri.

Dansk Industri og CO-industri påtager sig intet ansvar for uberettiget brug af programmet.

Krænkelser af de angivne rettigheder vil blive retsforfulgt.